MB Alati d.o.o.

Milana Prpića 49a (bivša oro konfekcija)
49243 Oroslavje, Hrvatska

OIB: 5853068847
Porezni broj: 3811140
MBS: 080186859
IBAN: HR58 2340 0091 1100 1014 9
SWIFT: PBZGHR2X

Direktor: Tomislav Mokrovčak

Temeljni kapital: 19.000,00 kn uplaćen u cijelosti
MB Alati d.o.o. registriran kod trgovačkog suda u Zagrebu

Radno vrijeme trgovine: 7:00 – 16:00
Radno vrijeme ureda: 7:00 – 15:00
Telefon: 049 500 255
Telefaks: 049 284 123
E-mail: prodaja@mb-alati.hr

Lokacija: